ŽENSKI PROSTOR, NIŠ

>ENGLISH   >RROMANO

Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija koja za cilj ima osnaživanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa i doprinos menjanju okruženja u kome živimo. Želimo društvo socijalne pravde i pune ravnopravnosti.

poceci
Organizovane smo od 1997. godine, a zvanično registrovane 1998. kada je grupa mladih aktivistkinja iz Niša prepoznala potrebu da po prvi put u gradu postoji prostor gde će se osnaživati i organizovati žene koje, pored toga što su žene, pripadaju i drugim diskriminisanim grupama.

Da bi podstakle samoorganizovanje žena, na početku smo okupile romske studentkinje, žene iz romskih mahala, žene raseljene i izbegle tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, osobe drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, kao i samohrane majke. Neke od ovih grupa su se u narednim godinama samoorganizovale i počele da rade samostalno, što je i bio naš cilj.

LGBT teme

Sa lokalnog, Ženski prostor je ubrzo prešao na nacionalni nivo delovanja kroz mreže u kojima smo aktivne. Učestvujemo i na internacionalnim aktivnostima i u međunarodnim mrežama.

Glavne aktivosti naše organizacije su usmerene na podršku ženskom i manjinskom aktivizmu, promovisanju feminističkih i antifašističkih vrednosti, uticaju na javno mnjenje i borbu protiv predrasuda i stereotipa.

radionice
Radimo na iniciranju sistemskih rešenja za probleme sa kojima se marginalizovane grupe, a posebno Romkinje, suočavaju, kao što su zagovaranje za donošenje akcionih planova za unapređivanje položaja Romkinja u gradovima i opštinama u Srbiji. Ove dokumente smo inicirale u oko 30 gradova i opština, u partnerstvu sa Udruženjem Ternipe iz Pirota, Romskim ženskim centrom Bibija i drugim romskim ženskm organizacijama i inicijativama.

Jedna od naših najvažnijih aktivnosti je dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava Romkinja. Učestvujemo u pisanju alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava Romkinja u Srbiji po međunarodnim dokumentima, kao što je CEDAW Ujedinjenih nacija.

Pokretačice smo kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma kojoj su se priključile sve članice Romske ženske mreže, ali i druge zantresovane organizacije i institucije.

zajedno mozemo
Ženski prostor je jedna od organizacija osnivačica i članica Romske ženske Mreže i podmreže Zajedno možemo koja okuplja romske ženske grupe u južnoj Srbiji.

U proteklim godinama, pokrenule smo i druge programe, kao što su ekonomsko osnaživanje žena, opismenjavanje i doškolovanje devojaka i žena iz romskih naselja, itd. Jedna smo od organizacija u Nišu koja je pokrenula FemiNiš – Festival ženskog aktivizma i umetnosti, koji je trajao od 2010. do 2013.

Feministicka letnja skola
Već sedam godina organizujemo Feminističku letnju školu koja je namenjena mladim ženama, studentkinjama društvenih smerova iz Srbije i regiona.

Deo smo feminističkog pokreta u Srbiji. Jedne smo od osnivačica i članica Mreže za Evropski ženski lobi koja je deo Evropskog ženskog lobija.

Romska zenska mreza
Ženski prostor je i deo Mreže Žena u Crnom, koja se zalaže za mirnovnu politiku i suočavanje s prošlošću.

Zene u crnom
Članice smo Antifašističkog kolektiva koji čine organizacije sa teritorije grada Niša posvećene očuvanju antifašističkih tekovina i vrednosti, kao i borbi protiv desnog ekstremizma.

Podržavamo politiku potpunog nenasilja i zalažemo se za prepoznavanje veze između prava životinja i prava žena, odnosno specizma i patrijarhata.

 

Kontakt:

Ženski prostor

Telefon:  018 52 28 45

E-mail:   zp@zenskiprostor1.org

www.zenskiprostor.org

https://www.facebook.com/pages/%C5%BDENSKI-PROSTOR/101536989889552?fref=ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *