Uoči sutrašnjeg dana i performansa “Ja hoću da imam izbor”

U Nišu je, 12. i 13. marta, održana radionica Kelavelka – pleši sa mnom, na kojoj je učestvovalo 11 mladih Romkinja iz Niša, Vlasotinca i Pirota. Cilj okupljanja je priprema performansa kojim, na kreativan i originalan način, želimo da uputimo poruke i izrazimo svoje probleme, razmišljanja i odluke. Radionicu je vodila Vera Erac, psihološkinja i rediteljka.

Screen Shot 2016-03-20 at 11.48.12 AM

Pitanja koje smo postavile na radionici se tiču naših ličnih izbora i odluka koje možemo da donosimo, naših razmišljanja o sopstvenom telu, obrazovanju i autonomiji, mogućnosti za samorealizaciju i našim životima u romskoj zajednici i u društvu u celini.

Screen Shot 2016-03-20 at 11.48.54 AM

Performans će biti izveden na Međunarodni dan borbe protiv rasizma na Trgu Republike u Beogradu, 21. marta (13h 45 min), mestu koji predstavlja centralni javni prostor u našoj zemlji i koji već više godina osvajamo stajanjima, performansima i protestima, te na taj način upućujemo poruke o svom postojanju i položaju i od društvene margine koračamo ka centru.

Screen Shot 2016-03-20 at 11.51.24 AM

Ove aktivnosti, koje su deo kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma, podržale su Fondacija Jelena Šantić i Balkanski fond za demokratiju.

Screen Shot 2016-03-20 at 11.52.11 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *