UDRUŽENJE ROMA NOVI BEČEJ

>ENGLISH   >RROMANO

Udruženje Roma iz Novog Bečeja je feminističko udruženje osnovano 1999. godine. Usmerene smo na podršku ženama iz romske populacije, kao i iz ostalih nacionalnih manjina sa teritorije Banata.

10959433_798363823534320_5975404830356015794_n

Naše glavne aktivnosti su pružanje psihosocijalne pomoći ženama putem radionica i SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina i to – na romskom, mađarskom i rumunskom jeziku. Obezbeđujemo savete ženama žrtvama nasilja kroz pravno savetovalište. Zastupamo ih pred sudom u slučajevima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada.

1800337_226118764246040_471365964_n

Osnažujemo i male ženske grupe na području Vojvodine i razvijamo romski ženski aktivizam. Osnovale smo Žensku romsku mrežu Banata koju, pored našeg udruženja, čine i organizacija Romnjako Ilo iz Zrenjanina i Udruženje Romkinja Danica iz Pančeva.

10352832_319055144952401_3369077121852990541_n

Zajedno sa ostalim članicama Romske ženske mreže na teritoriji čitave Srbije zagovaramo unapređenje institucionalnih mehanizama za rešenje problema sa kojima se suočavaju Romkinje, kroz iniciranje lokalnih akcionih planova na teritoriji Banata, kao i rodne osetljivosti čitave Dekade inkluzije Roma.

Do sada smo realizovale ukupno 47 projekata u 45 romskih naselja u Bečeju, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Starom Bečeju, Miloševu, Kumanu, Boćaru. Kroz naše programe prošlo je oko 6 000 žena i 2 000 dece.

64278_569105276523222_6223470956855197072_n

Povodom otvaranja ovogodišnje kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma – 8. marta smo na ulicama Novog Bečeja promovisale prava Romkinja na život bez nasilja i diskriminacije. Tom prilikom smo razgovarale sa građanima i građankama i podelile informativne materijale.

9. marta smo izvele akciju Doručak s povodom i pozvale da nam se pridruže predstavnice lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja, kao i žene iz romskih naselja u Novom Bečeju. Razgovarale smo o aktuelnom procesu izrade lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja Romkinja u našoj opštini, kao i o koracima u daljoj saradnji svih okupljenih žena.

 

UR_Novi_Becej

 

 

Kontakt

Tel +381(0)23 774-959

Fax +381(0)23 775-843

e.mail:  udruzenjeromanb@gmail.com

WWW: http://udruzenjeromanb.org.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *