SREĆAN NAM 8. MART- MEĐUNARODNI DAN ŽENA

>ENGLISH    >RROMANO

Međunarodni dan žena je simbol borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Zahvaljujući ženskom pokretu za emancipaciju, sada imamo pravo na obrazovanje i zapošljavanje. Pravo na jednaku platu za isti rad. Pravo glasa. Pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje, legalan abortus…


8_MART__0267

Ipak, Romkinje i dalje ne mogu da koriste osvojena prava. Mi smo najsiromašnije. Najmanje zaposlene. Sa najnižim stepenom obrazovanja u našem društvu. Suočene smo sa najvišim procentom diskriminacije i nasilja u svim oblastima života. Podaci govore da samo 1 od 100 Roma doživi 60-tu godinu života. Iako je, generalno, životni vek žena duži nego kod muškaraca, u romskoj populaciji to nije slučaj, prosečni životni vek Romkinja u Srbiji je 48 godina!

Osmi mart je za nas politički važan!


8_MART__028418

Kao deo feminističkog pokreta, mi se priključujemo ženama iz celog sveta. Obeležavamo ovaj dan na način na koji su i naše feminističke predhodnice to činile: hrabro i glasno!

Izlazimo na ulice i tražimo svoja prava!

Romska ženska mreža, Mreža Žene protiv nasilja, Mreža Žena u crnom Srbije i Sindikalne sekcije žena organizatorke su protestnog marša 8. marta u 13h na Trgu Republike u Beogradu.

MARŠIRAMO, JER MI NEĆEMO ODUSTATI OD NAŠIH PRAVA!

8_MART__026019

Naša snaga su: SOLIDARNOST – sa svim potlačenima i ugnjetavanima; INTERNACIONALIZAM – jer samo ujedinjeni možemo srušiti kapital koji proizvodi siromaštvo i ratove; KONTINUITET svih oblika borbe protiv nepravdi!

8_MART__001313

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *