ROMSKI ŽENSKI CENTAR BIBIJA, BEOGRAD

>ENGLISH   >RROMANO

Naša organizacija je osnovana 1998. godine u Beogradu. Želele smo da ženska romska prava učinimo vidljivim, da ukažemo na predrasude, diskriminaciju i nasilje. Pružamo podršku Romkinjama i povezujemo ih sa zvaničnim institucijama i drugim grupama.

30222_123666247662612_8172397_n
Oblasti delovanja Bibije su obrazovanje, zapošljavanje, suzbijanje nasilja nad ženama, statusna pitanja, zdravlje, regionalna saradnja ženskih romskih organizacija i lobiranje za poboljšanje položaja Romkinja.

206589_210306688998567_2506023_n
Do sada smo realizovale preko 60 projekata. Radimo u više od 55 romskih naselja u Beogradu i okolini. Kroz naše programe prošlo je oko 6000 Romkinja. Aktivnosti obuhvataju psihosocijalne radionice na terenu sa ženama, gde promovišemo ženska ljudska prava a posebno pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

72114_528844710491487_689001012_n
Imamo pravno savetovalište koje pruža besplatne usluge kroz pravne savete i pomoć Romkinjama. Radimo i na ekonomskom osnaživanju.

536916_528844597158165_263012786_n
Organizujemo seminare i instruktaže na teme – ženska ljudska prava, manjinska prava, politička participacija Romkinja u našem društvu, pitanja organizacione strukture ženske NVO… Pružamo štampane informacije na romskom i srpskom jeziku o važnosti ženskog zdravlja, statusu nacionalne manjine, Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, Povelji o pravima pacijenata.

1468653_641342075908416_1965793421_n
Objavljujemo časopis za žene Rromnjaki zor – Snaga žene, koji je dvojezičan i izlazi svakog meseca. Pomažemo u formiranju i osnaživanju mladih ženskih organizacija. Lobiramo i zastupamo unapređenje društvenog položaja Romkinja u Srbiji, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

28572_124588484237055_2128723_n (1)
Pišemo alternativne izveštaje na ratifikovane medjunarodne konvencije koje je naša zemlja potpisala.

RŽC Bibija je članica i jedna od organizacija osnivačica Romske ženske mreže.

216565_210277692334800_3197117_n
U saradnji sa sestrinskim organizacijama i inicijativama iz Romske ženske mreže, pripremile smo izveštaje iz senke o implementaciji Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, kao i alternativne izveštaje na UN CEDAW o položaju Romkinja u Srbiji. U kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma, kroz naše aktivnosti, promovišemo rad romskih ženskih organizacija i inicijativa. Našim radom doprinosimo smanjenju predrasuda, stereotipa i svih oblika diskriminacije prema Romkinjama.

 

bibija

 

Kontakt:

E-mail:  bibija@eunet.rs

http://bibija.org.rs

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *