Romski Centar za žene i decu – DAJE, Beograd

>ENGLISH   >RROMANO

Naš Centar postoji od 2001. godine, kada su se udružile žene iz romskog naselja Zemun polje. Žene su bile izuzetno ugrožene. Česti slučajevi silovanja i fizičkih napada na putu od naselja do urbanizovanog dela Zemun polja zahtevali su urgentnu reakciju i delovanje. Morale smo da učinimo sve da se zaštite životi žena, da ne žive u stalnom strahu, lišene slobode kretanja.

HPIM2506Naš prvi uspeh je prokrčenje šume i proširivanje redovne linije gradskog prevoza do romskog naselja za 4 kilometara.

Teme kojima se bavimo su pravo na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, slobodan odabir partnera i planiranje porodice. Pomažemo ženama koje nemaju adresu da dobiju osnovna lična dokumenta. Tako lakše mogu da ostvare pravo na socijalnu, pravnu i zdravstvenu zaštitu. Takođe, pomažemo i romskim porodicama koje nemaju osnovna dokumenta – pri upisu dece, sa teritorije Beograda.

Radimo i na unapređivanju sistemskih rešenja za probleme sa kojima se susrećemo, kao što je rad na kreiranju akcionih planova za Romkinje i za raseljena lica.

ERRC_9Na šest beogradskih fakulteta održale smo predavanja pod nazivom Istorija, prava i običaji Roma. Tada smo uradile i knjigu pod istim nazivom.

Radile smo i sa ženama i porodicama koje su preživele poplave prošle godine.

Važan deo našeg rada je zaštita žena od nasilja.

Pored aktivnosti na unapređivanju društvenih mehanizama u borbi protiv porodičnog, seksualnog i drugih vidova nasilja nad ženama i decom romske nacionalnosti, radimo i direktno sa ženama žrtvama nasilja. 2009. godine smo otvorile SOS liniju na romskom i srpskom jeziku, prvu takvu liniju na terotoriji Beograda.

Naša organizacija je članica Romske ženske mreže.

Iz_kruga_6

U okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma, organizujemo radionice za žene i okrugle stolove sa donosiocima odluka. U kampanji 2010. godine, na Svetski dan Roma i Romkinja, promovisale smo   SOS telefon i pomoć Romkinjama žrtvama nasilja.

vera i nada nose parole

Žene sa kojima radimo ističu da im naša podrška puno znači. Za nas su te povratne informacije dragocene i ukazuju nam da smo na pravom putu.

SOS telefon namenjen ženama koje su preživele nasilje otvoren je ponedeljkom, sredom i petkom od 14h do 18h, a putem mobilnog broja ova usluga je dostupna svakoga dana 24h.

Kontakt

011 398-78-98

063 340-365

E-mail:   romadae@yahoo.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *