KAMPANJA MESEC ROMSKOG ŽENSKOG AKTIVIZMA 2017

>ENGLISH   >RROMANO

I ove godine, osmi put po redu, organizovana je kampanja Mesec romskog ženskog aktvizma. Kampanja je započela Osmomartovskim ženskim maršem, a u nekoliko gradova su organizovane i pojedinačne akcije.

Projekcije filma Ja hoću da imam izbor

Ženski prostor je, uz podršku Rekonstrukcije Ženski fond, inicirao projekcije dokumentarnog filma Ja hoću da imam izbor u ukupno 7 gradova u Srbiji. Film je nastao u okviru kampanje 2016, a u njemu su učestvovale mlade Romkinje iz Pirota, Niša i Vlasotinca koje su javno uputile poruku da se suočavaju sa sterotipima, predrasudama, nasiljem i raznim ograničenjima od strane porodice, zajednice, škole, institucija, i da žele da samostalno i bez pritisaka donose odluke o sopstvenom kretanju, obrazovanju, zapošljavanju, braku, seksualnom životu, itd.Aktivistkinje udruženja Ternipe su u Pirotu organizovale projekciju 26. marta. Film je ostavio pozitivan utisak na okupljene, a mlade Romkinje su iskustvo iz sopstvenih života povezivale sa porukom filma i uočile mnoge sličnosti sa ženama koje na filmu govore. Pored toga, i same su pokazale spremnost da se uključe u rešavanje svakodnevnih problema kroz aktivnosti lokalnih orgaizacija.

U Bujanovcu je projekcija filma održana 4. aprila pred 15 žena iz romskih naselja. Aktivistkinje Udruženja Romkinja Bujanovac su sa gledateljkama razgovarale o važnosti donošenja sopstvenih odluka u svojim životima. Film je podstakao žene da podele svoja iskustva o tome da li i na koji način imaju mogućnost da donose odluke. Istakle su značaj obrazovanja, ali i teškoće na koje nailaze prilikom zapošljavanja. Neke od prisutnih su sa žaljenjem govorile kako nisu imale pravo glasa kada su se udavale i da su roditelji odlučivali umesto njih. Zbog toga nisu bile u mogućnosti da završe školu, a smatraju da su završena škola i siguran posao veoma važni u životu svake žene. Drago im je da postoji ženski aktivizam koji osnažuje žene da se suprotstavljaju predrasudama i stalnim osudama okoline.

Glas žena čuo se i u Kruševcu, gde su aktivistkinje udruženja Romani Cikna 5. i 8. aprila organizovale dve radionice namenjene ženama, posvećene obrazovanju i Međunarodnom danju Roma i Romkinja. Obe radionice su započinjale projekcijom filma Ja hoću da imam izbor, a nastavljale se diskusijom o važnosti obrazovanja. Oko 40 žena koje su pogledale film na ovim radionicama je ocenilo da je važno i inspirativno da se čuje glas i mišljenje Romkinja, kao i da je potrebno da to vidi što više ljudi, a posebno mlade Romkinje kojima je neophodna podrška da nastave da se bore za samostalno donošenje odluka u sopstvenim životima. Učesnice su rekle da svaka devojčica ima potencijal da postane značajna i da doprinese pozitivnim promenama u romskoj zajednici.

Kruševac - diskusija nakon filma

U Novom Bečeju je 7. aprila. u organizaciji Udruženja Roma Novi Bečej ukupno 12 žena iz romskih naselja pogledalo film i diskutovalo o ranim, ugovorenim i prisilnim brakovima. Sve su se složile da brakovi ne smeju da se sklapaju pre punolestva i završene bar osnovne škole, govorile su o nasilju koje su preživljavale. Neke su iznele su da imaju utisak da svi rade na sprečavanju ranih brakova i diskriminacije prema Romkinjama, ali da one ne vide pomak, dok su druge navele neke pozitivne primere koji pokazuju da se životi Romkinja menjaju.

Slične poruke i reakcije mogle su se čuti i 6. aprila u Beogradu i 7. aprila u Obrenovcu, gde su aktivistkinje Romskog centra za žene i decu Daje organizovale projekciju i diskusiju.

Ove godine su aktivistkinje organizacije Izvan margine, već tradicionalno, u Prokuplju organizovale uličnu akciju merenja pritiska i šećera u krvi. Ovom akcijom su obeleženi i Svetski dan zdravlja, 7. april, kao i 8. april Međunarodni dan Roma i Romkinja. U akciju su bile uključene Romkinje, učenice srednje medicinske škole, a svojim belim mantilima i sručnim praktičnim znanjem, kao i savetima o preventivenciji bolesti i očuvanju zdravlja, razabijale su vladajuće predrasude o Romkinjama.

Inicijativa romskih studentkinja je ove godine organizovala niz aktivnosti u cilju promocije visokog obrazovanja i uspešnih romskih studentkinja iz Srbije. Organizovane su ulične akcije 3. aprila u Vršcu, 4. aprila u Novom Sadu, 6. aprila u Nišu i 10. aprila u Beogradu, na kojima su aktiviskinje delile balone prolaznicima i upoznale ih sa Mesecom romskog ženskog aktivizma. Pored Ženskog prostora, ove aktivnosti podržao je i Ekumenski humanitarni centar iz Novog Sada.

U svakom navedenom gradu je postavljena i izložba sa 27 fotografija na kojima je predstavljeno 27 studentkinja i njihove majke, a pored svake fotografije je ispisana poruka studentkinje na temu Zašto mislim da je moja budućnost svetlija od budućnosti koju je moja majka imala? Fotografije su postavljene na ispletenoj mreži, koja je simbolizovala važnost umrežavanja i potrebe za međusobnom podrškom. Ova mreža je napravljena povodom ovogodišnje kampanje i poklon je stanovnika i stanovnica romskog naselja u Mišaru kod Šapca. Osim podrške zajednice, mreža predstavlja i odluku visokoobrazovanih Romkinja da podršku vrate svojoj zajednici.

Vršac - izložba fotografija

Preko 150 Romkinja i Roma, predstavnika/ca NVO, ustanova i institucija su prisustvovali i projekciji filma Ja hoću da imam izbor koja je bila uvod u diskusiju. Sa ovih događaja poslata je jasna poruka o važnosti visokog obrazovanja, problemima sa kojima se visokobraziovane Romkinje susreću, o njihovoj borbi da odluke donose same i izbore se sa predrasudama i stereotipima kako u širem društvu, na svojim fakultetima tako i u zajednici u kojoj žive, a koja vrlo često ne vidi potrebu za obrazovanjem devojaka, a posebno kada je fakultetsko obrazovanje u pitanju. Rečeno je da bi ovaj film posebno trebalo da vide očevi devojčica, kao i oni koji nisu Romi i Romkinje, jer se na ovaj način otvaraju tabu teme i ruše stereotipi prema Romkinjama i romskoj zajednici uopšte.

Ovi događaji su se održali u prostorijama Kulturnog centra u Vršcu, Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu, na Elektronskom fakultetu u Nišu i u Kući ljudskih prava u Beogradu, a prisustvovali su i predstavnici/ce Visoke škole za obrazovanje vaspitača – Vršac, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Fakulteta za evropske pravne političke studije u Novom Sadu, Pokrajinski zaštitnik građana, Pravnog fakulteta u Nišu, Saveta za ljudska i manjinska prava Grada Niša, kao i niških osnovnih škola: Sreten Mladenović Mika i Vuk Karadžić. Pored njih, akcijama su se priključile i organizacije: Društvo Roma Romano krlo, Vršac; udruženja iz Novog Sada: Udruženje Roma Bangladeš, Phralipe, Udruženje romskih studenata, Ženske studije i istraživanja; Grupa za decu i mlade Indigo iz Niša, Asocijacija pedagoških asistenata i drugi.

Još jedna projekcija filma je organizovana i u sklopu konferencije Romkinje u Srbiji: dostignuća, izazovi i perspective, koja je organizovana u Palati Srbija 11. aprila od strane žena iz Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Tom prilikom su govorili Nikolas Bizel, predstavnik Delegracije Evropske unije u Srbiji, Andrea Oricio, šef misije OEBS u Srbiji, Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana, Karla Robin Heršej, predstavnica UNDP-a u Srbiji, Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Radmila Zećirović, Slavica Vasić, Marina Simeunović i Ana Saćipović ispred Romske ženske mreže.

Iako je i ovog puta, nakon prvog dela konferencije, kada je red došlo izlaganje predstavnica civilnog sektora, većina zvaničnika/ca napustili/la dešavanje, reakcija publike na film je bila pozitivna. Prisutnima je ukazano na probleme sa kojima se mlade Romkinje u Srbiji danas susreću, promovisana je kampanja, kao i akcije studentkinja. Događaj je ispratila i redakcija Radio Beograda, a snimak je dostupan na linku: http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/2697437/romano-them.html

This slideshow requires JavaScript.