INICIJATIVA ROMKINJA IZ DIMITROVGRADA

>ENGLISH   >RROMANO

Dimitrovgrad je pogranična opština u kojoj ne postoji romska ženska organizacija. Za položaj Romkinja bilo je malo interesovanja, iako ima puno problema. Uvidele smo da je neophodno da preduzmemo nešto povodom toga.

1 (3)

Trudimo se da u romskoj zajednici podignemo svest o važnosti obrazovanja, zdravlja i očuvanja identiteta.

Posebna pažnja nam je usmerena na prava žena u porodici i zajednici, kao i ekonomskom osnaživanju žena. Organizovale smo imalu školu kompjutera za žene kako bi ih osnažile i edukovale. U planu nam je i pokretanje ženske zadruge.

U lokalnoj zajednici svojim aktivnostima menjamo sliku koju o nama ima javno mnjenje, a sa donosiocima odluka pregovaramo o sistemskim rešenjima.

Sa organizacijama Ženski prostor iz Niša i Ternipe iz Pirota pokrenule smo pitanje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Romkinja u opštini Dimitrovgrad.

Učestvovale smo u edukaciji za podizanje kapaciteta romskih ženskih inicijativa, kroz mrežu Romkinja aktivistkinja na jugu Srbije Zajedno možemo.

uz deo o edukaciji za podizanje kapaciteta
Naša inicijativa je vrlo mlada i broji mali broj žena. Međutim, svakodnevno se trudimo da budemo snažnije i posvećenije, da okupimo što više žena koje će nam pomoći da Dimitrovgrad bude mesto u kojem će Romkinje biti ravnopravne građanke. Da bismo stigle do tog cilja – značajna nam je solidarnost svih žena. Posebnu zahvalnost upućujemo našim saborkinjama, aktivistkinjama Nezavnisnog ženskog centra iz Dimitrovgrada.

Deo smo mreže Žena u crnom. Bavimo se mirovnim aktivnostima i učestvujemo u njenim akcijama.

3 (1)

Učestvujemo i u kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma, kako bi naši napori i aktivizam bili što vidljiviji.

Cilj nam je i da registrujemo prvu romsku žensku organizaciju u Dimitrovgradu.

 

Kontakt:

Inicijativa Romkinja iz Dimitrovgrada

Telefon: 064 17 55 066

E-mail:   romkinje.dimitrovgrad@gmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *