E INICIJATIVA ROMNJANGI, PROKUPLJE

Sar vi ande but forura ande amari phuv, vi ando Prokuplje e Romnjan si but problema. Amari inicijativa si kerdini godolese kaj kamas te arlisaras amaro statusi.

64860_528251167217508_1331982033_nE Romnja save si ande akaja inicijativa si kotor katar Romano džuvljikano netvorko thaj akivno sam ande lesi buti.

425357_10150600978151927_392023578_nKotor sam vi ande telalnetvorko Jekhtane šaj ande savi si aktivistkinje andar jugo Srbijako.

Kerdam but radionice, tribine rotale astala ulični akcije jekhtane amare phejanca andar o Netvorko.

_DSC1021Amare aktivnosti majbut si kerdine pala o nevljaripe pala o sastimasko arakhipe e Romnjango. Akativni sam vi ande aver kotora sar kaj si maripe opromos e diskriminacija, politikani participacija, sikavipe…..

But sam bahtale pe e romane čhora save si ande Maškarni medicinsko škola ande Prokuplje. Von loćharen amenge ande ulični kacije kaj keras promocije pala o sikavipe e Romnjango.

miraakcija slika2Ande kampanja Čhon tari romano džuvljikano aktivizmo, e sikavne thaj e medicinski pheja Romnja, ande parne mantila, dikhle sar savo si o pritisko thaj o nivelo katar o guglipe ando rat e manušenge thaj manušnjange ande Prokuplje. Importantno si amenge vi o loćharipe savo si amen katar e doktora thaj doktorke andar o Sastimasko kher.Von si amenca ande amare akcije, save si lačhe pala amare thanutne.

Amari aktivistkinja ande Kampanja Čhon tari romano džuvljikano aktivizmo sasa ande emisija Žene, TV Prva thaj vakarda andar o Netvorko, godolese sam but bahtale.

http://zenskiprostor.org/galerije/video-galerija

E organizacijenca Džuvljikano than thaj Ternipe sam ando keripe katar o Lokalno akcijako plano pala o majlačho statuso e Romnjango.

Amen kamas te amari inicijativa andar o Prokuplje avel organizacija savi ka avel pindžardi po lokalno nivelo sar partnersko organizacija ando proceso katar o nevljaripe e thanutnengo ando Prokuplje.

Kontakto:

065 69 22 101

E-mail:   inicijativa.romkinja.prokuplje@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *