CENTAR ZA PRAVA ROMKINJA, NIŠ

>ENGLISH   >RROMANO

Naša organizacija je ženska romska a osnovane smo 2005 godine. Misija organizacije je jačanje pozicija Romkinja u društvu.

523442_461002927265840_1623719787_n
Bavimo se borbom protiv trgovine ljudima. Učestvujemo u projektima Jačanje mreže za borbu protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu i Borba protiv trgovine ljudima u Romskim naseljima i školama u Nišu.

429430_358797097486424_719210604_n
U okviru ove teme smo usmerene na romska naselja Stočni Trg, Beograd-mahala i Crvena Zvezda u Nišu, kao i na osnovne i srednje škole u gradu. Bavimo se i senzibilisanjem predstavnika i predstavnica ustanova i institucija grada Niša za opasnosti trgovine ljudima.

420946_473455222687277_332007102_n
Od 2010. naša organizacija tesno sarađuje sa Evropskim centrom za prava Roma iz Budimpešte, kao kontakt organizacija za praćenje stanja ljudskih prava Roma na teritoriji Srbije. U okviru ove saradnje  bavimo se prikupljanjem slučajeva na terenu i monitoringom medija vezano za Rome. Imamo redovan kontakt sa drugim organizacijama za ljudska prava i predstavnicima vlasti, kao i sa advokatima i advokatkinjama za slučajeve pred sudovima.

10989539_712407548880660_5857547808800600323_n
Učestvovale smo u monitoringu dva najveća prisilna iseljavanja Roma i Romkinja u Beogradu – Gazela i Belvil. Učestvujemo u pisanju izvestaja iz senke po međunarodnim konvencijama.

1780756_703057759775701_5708561392736195897_nOko 1000 Roma i Romkinja je dobilo naše pravne usluge i savete.
Članica smo Lige Roma – SKRUG u Odboru za stanovanje.

Aktivno saradjujemo sa romskim i neromskim nevladinim organizacijama na teritoriji Republike Srbije.

 

Kontakt:

Centar za prava Romkinja, Niš

Telefon:  018 22 10 13

E-mail:  marijademic@yahoo.com