All posts by S. M.

ROMANI CIKNA – KRUŠEVAC

>ENGLISH   >RROMANO

Romani cikna je nastala 2010. godine na inicijativu dugogodišnjih romskih i ženskih aktivistkinja u Kruševcu. Bilo je neophodno ukazati na probleme sa kojima se suočavaju Romkinje.

1924408_738984016121483_2010067804_n Žene i devojke iz romske populacije mnogo češće imaju niži status u društvu, usled tradicije i verovanja da u svojim domovima i zajednicama nemaju prava da budu jednake. Zbog toga imamo za cilj da se unapredi socijalni, ekonomski, zdravstveni, obrazovni i kulturni položaj Romkinja.

10521844_1540240046207839_3109235993399335604_oDo sada smo realizovale 15 projekata u 12 romskih naselja u Kruševcu i široj okolini. Kroz te programe je prošlo oko 3000 učesnica i učesnika.

Zalažemo se za razvoj i primenu programa funkcionalnog i inkluzivnog obrazovanja, promociju i zaštitu ljudskih, manjinskih i ženskih prava. Za suzbijanje svih oblika diskriminacije, podsticanje učešća Romkinja u donošenje odluka, razvoj civilnog sektora i ženskog romskog aktivizma. Za promociju i očuvanje romskog identiteta, multikulturalnosti i zajedničkog življenja.

10409681_302094506648742_1270562392466416963_nPotreba za podrškom nas povezuje, kako sa romskom i lokalnom zajednicom, tako i sa drugim ženskim grupama. Organizujemo se, zajednički učimo, razmenjujemo iskustva i umrežavamo. Najveću podršku imamo od Romske ženske mreže, čije smo članice od osnivanja.

10733821_1573258556239321_8342935824751965982_o

Učestvujemo i u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i u izradi udžbenika u kojima se govori o romskoj tradiciji i kulturi.

Kao prvo i jedino žensko romsko udruženje u Kruševcu, tokom svog rada smo uspele da pokrenemo brojne promene u romskoj zajednici. Romkinje iz naselja redovno dolaze na aktivnosti koje organizujemo. Zajedno se pojavljujemo na javnim mestima i osnažujemo se da javno govorimo o problemima u našoj sredini. Prepoznale smo nedostatak ranog razvoja romske dece i prve smo se u svom okruženju počele baviti njegovim unapređenjem.10482248_1543681719197005_1898122060896877712_o

Otvorile smo i temu trgovine ljudima. Učestvujemo i u alternativnom izveštavanju o položaju Romkinja u Srbiji po CEDAW dokumentu.

10922570_1596932217205288_5207091778256605090_oUspostavljamo saradnju sa ustanovama, institucijama i romskim liderima. Članice smo i Mreže braniteljki ljudskih prava Rasinskog okruga i Mreže protiv siromaštva Srbije.

UG” Romani cikna”  –  Kruševac         

tel.037/ 455-062    mob.064/1974199  

e-mail:   romanicikna.ks@gmail.com

 

ISTRAŽIVAČI ROMI – ŽABALJ

>ENGLISH   >RROMANO

Organizacija je osnovana 1999. godine od grupe mladih romskih studentkinja i studenata na Novosadskom univerzitetu, uz podršku profesorke Svenke Savić i programa Ženskih studija i istraživanja, Novi Sad.

1

Sedište naše organizacije je u Žablju a aktivnosti sprovodimo na teritoriji Vojvodine.

Do sada smo izvele nekoliko istraživačkih projekata. Bavile smo se i obrazovanjem kroz pripremu mladih Romkinja i Roma za polaganje prijemnog ispita u školi za obrazovanje odraslih. Takođe, usmeravamo ih i informišemo o mogućnostima dobijanja stipendija za srednje škole i fakultete.

Istražujemo i mogućnosti bolje zdravstvene zaštite i zapošljavanja kroz javno zagovaranje i rad sa romskom zajednicom.dan roma

Jedna od nama važnih tema je i negovanje i afirmacija romske kulture i njeno promovisanje i u romskoj i u većinskoj zajednici. Prikupile smo recepte tradicionalnih romskih jela i objavile ih u formi knjige. U saradnji sa Muzejom Srema iz Sremske Mitrovice zabeležile smo i publikovale narodne umotvorine Roma u Sremu.

O kultu nevinosti u romskoj zajednici govorile smo u istraživanju Devica, da ili ne.

Usredsređene smo i na unapređenje ženskog romskog aktivizma. Članice smo Romske ženske mreže a pokrenule smo i neformalnu Žensku Romsku Mrežu Vojvodine.zivka

Dosadašnja izdanja Istraživača Roma:

  • Jovanović, Romi u Sremu, dokumentarni film (DVD), 2001.
  • Jovanović, S. Dimitrov, S. Jovanović i D. Jovanović , Prilozi za istraživanje tradicije Roma u Sremu, 2002.
  • Mitro, M. Aleksandrović , Devica, da ili ne? 2003.
  • Jovanović, S. Jovanović, D. Jovanović, T. Jovanović, S. Jovanović, Romska kuhinja, 2010.
  • Bilten – 10 godina rada udruženja, 2009.
  • Jovanović i V. Mitro, Poznate Romkinje, dokumentarni film, 2009.
  • Aleksandrović, J. Jovanović, Izlazak iz geta, dokumentarni film, 2010.

E-mail:   istrazivaci_romi@gmail.comIMG_33398725732705

INICIJATIVA ROMKINJA – PIROT

>ENGLISH   >RROMANO

Mi smo mlade Romkinje, studentkinje i srednjoškolke, okupljene u neformalnu grupu – Inicijativa  Romkinja Pirot.

DSCF2244
Naša inicijativa postoji od 2006. godine. Tada smo se priključile aktivnostima organizacije Ženski prostor iz Niša i postale aktivne u svojoj lokalnoj zajednici.

Želimo da  u našem gradu Romkinje budu vidljivije. Da se čuju uspešne Romkinje. Važno je da se prikaže društveni položaj koji imamo ali i  problemi sa kojima se susrećemo.

IMG_2226
Pokrećemo razgovore o diskriminaciji, nezaposlenosti, problemima u obrazovanju, stanovanju, zdravstvu i mnoge druge.

10475596_10202152610198690_2026009290965262288_n
Organizovale smo niz radionica, tribina, okruglih stolova i konferencija. Učestvovale smo u raznim TV i radio emisijama. Razgovarale smo sa predstavnicima lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, zdravstenim službama, Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Naša Inicijativa je članica Romske ženske mreže i nekoliko puta smo bile predstavnice Mreže na međunarodnim događajima.

1441220_10200714174158688_1030427302_n
??????????

Neke od akcija koje bismo izdvojile su:

”I mi smo Romkinje”- naša prva akcija u okviru Meseca romskog  ženskog aktivizma. Okupile smo veliki krug ljudi, među kojima su bili i predstavnici romske zajednice i opštine Pirot. Iznele smo iskustva Romkinja koje studiraju i probleme sa kojima se sve susrećemo na putu obrazovanja.

420491_10150488075387706_351407174_n

U kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma redovno učestvujemo  i na  osmomartovskom maršu feminističkih grupa.

Učestvovale smo i na brojnim međunarodnim konferencijama, seminarima i letnjim školama.

Naša Inicijativa je dala doprinos i u radu na Alternativnom  izveštaju o položaju Romkinja u Srbiji po  Konvenciji Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije prema ženama.

 

UDRUŽENJE ROMA NOVI BEČEJ

>ENGLISH   >RROMANO

Udruženje Roma iz Novog Bečeja je feminističko udruženje osnovano 1999. godine. Usmerene smo na podršku ženama iz romske populacije, kao i iz ostalih nacionalnih manjina sa teritorije Banata.

10959433_798363823534320_5975404830356015794_n

Naše glavne aktivnosti su pružanje psihosocijalne pomoći ženama putem radionica i SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina i to – na romskom, mađarskom i rumunskom jeziku. Obezbeđujemo savete ženama žrtvama nasilja kroz pravno savetovalište. Zastupamo ih pred sudom u slučajevima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada.

1800337_226118764246040_471365964_n

Osnažujemo i male ženske grupe na području Vojvodine i razvijamo romski ženski aktivizam. Osnovale smo Žensku romsku mrežu Banata koju, pored našeg udruženja, čine i organizacija Romnjako Ilo iz Zrenjanina i Udruženje Romkinja Danica iz Pančeva.

10352832_319055144952401_3369077121852990541_n

Zajedno sa ostalim članicama Romske ženske mreže na teritoriji čitave Srbije zagovaramo unapređenje institucionalnih mehanizama za rešenje problema sa kojima se suočavaju Romkinje, kroz iniciranje lokalnih akcionih planova na teritoriji Banata, kao i rodne osetljivosti čitave Dekade inkluzije Roma.

Do sada smo realizovale ukupno 47 projekata u 45 romskih naselja u Bečeju, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Starom Bečeju, Miloševu, Kumanu, Boćaru. Kroz naše programe prošlo je oko 6 000 žena i 2 000 dece.

64278_569105276523222_6223470956855197072_n

Povodom otvaranja ovogodišnje kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma – 8. marta smo na ulicama Novog Bečeja promovisale prava Romkinja na život bez nasilja i diskriminacije. Tom prilikom smo razgovarale sa građanima i građankama i podelile informativne materijale.

9. marta smo izvele akciju Doručak s povodom i pozvale da nam se pridruže predstavnice lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja, kao i žene iz romskih naselja u Novom Bečeju. Razgovarale smo o aktuelnom procesu izrade lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja Romkinja u našoj opštini, kao i o koracima u daljoj saradnji svih okupljenih žena.

 

UR_Novi_Becej

 

 

Kontakt

Tel +381(0)23 774-959

Fax +381(0)23 775-843

e.mail:  udruzenjeromanb@gmail.com

WWW: http://udruzenjeromanb.org.rs

Udruženje ROMSKA SNAGA iz Ilandže

>ENGLISH    >RROMANO

Romska snaga je organizacija iz malog mesta Ilandža u opštini Alibunar u Južnobanatskom okrugu u Vojvodini.
Postojimo od 2010. godine. Pomažemo Romima i Romkinjama da ostvare svoja prava i da dođu do bitnih informacija. Uputile smo ih i u Dekadu Roma…

Aktivne smo u pružanju podrške romskoj deci u školovanju, posebno devojčicama. Cilj nam je da se školuju i ostvare pravo na stipendiju. Obaveštavamo zajednicu o konkursima za stipendije. Pomažemo pri popunjavanju formulara i prikupljanju dokumentacije. Možemo da se pohvalimo da su već četiri genaracije naše dece uspešno završlile srednje škole. Mnogi od njih su upisali fakultete.

Ilandza1Dragica Novakov – ROMSKA SNAGA

Veoma važna tema kojom se bavimo je rana udaja naših devojčica. Često organizujemo radionice i razgovore na ovu temu sa devojčicama, devojkama i njihovim roditeljima. Obilazimo ih i u naseljima i ukazujemo na posledice koje nastaju zbog rane udaje, posebno na zdravlje. Ističemo da je obazovanje podjednako važno i za mušku i za žensku decu.

Romska snaga je deo Romske ženske mreže i učestvujemo u aktivnostima koje Mreža organizuje. Posebno nam je draga i značajna kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma.

Da vam ispričamo priču o našoj uspešnoj akciji iz ove kampanje:

Ilandza2

 

2013. godine smo organizovale akciju “Na kafi kod…” Odabrale smo da to bude na kafi kod Mariške. Pozvale smo članove i članice naše lokalne samouprave i nekoliko mladih Romkinja iz naselja.

 

Mariška Novakov
ROMSKA SNAGA

U Ilandži do tada nije bilo pedagoških asistenata u školi. Na kafi smo pokrenule tu temu, jer znamo da postoji velika potreba da se to zanimanje uvede. Jedna od devojaka, koja je završila srednju školu i koja ima zvanje nastavnice romskog jezika – dobila je posao. Sada je pedagoška asistentkinja u Osnovnoj školi “Miloš Crnjanski”.

 

PODRSKA-SUPPORT from MRZA.info on Vimeo.

SREĆAN NAM 8. MART- MEĐUNARODNI DAN ŽENA

>ENGLISH    >RROMANO

Međunarodni dan žena je simbol borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Zahvaljujući ženskom pokretu za emancipaciju, sada imamo pravo na obrazovanje i zapošljavanje. Pravo na jednaku platu za isti rad. Pravo glasa. Pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje, legalan abortus…


8_MART__0267

Ipak, Romkinje i dalje ne mogu da koriste osvojena prava. Mi smo najsiromašnije. Najmanje zaposlene. Sa najnižim stepenom obrazovanja u našem društvu. Suočene smo sa najvišim procentom diskriminacije i nasilja u svim oblastima života. Podaci govore da samo 1 od 100 Roma doživi 60-tu godinu života. Iako je, generalno, životni vek žena duži nego kod muškaraca, u romskoj populaciji to nije slučaj, prosečni životni vek Romkinja u Srbiji je 48 godina!

Osmi mart je za nas politički važan!


8_MART__028418

Kao deo feminističkog pokreta, mi se priključujemo ženama iz celog sveta. Obeležavamo ovaj dan na način na koji su i naše feminističke predhodnice to činile: hrabro i glasno!

Izlazimo na ulice i tražimo svoja prava!

Romska ženska mreža, Mreža Žene protiv nasilja, Mreža Žena u crnom Srbije i Sindikalne sekcije žena organizatorke su protestnog marša 8. marta u 13h na Trgu Republike u Beogradu.

MARŠIRAMO, JER MI NEĆEMO ODUSTATI OD NAŠIH PRAVA!

8_MART__026019

Naša snaga su: SOLIDARNOST – sa svim potlačenima i ugnjetavanima; INTERNACIONALIZAM – jer samo ujedinjeni možemo srušiti kapital koji proizvodi siromaštvo i ratove; KONTINUITET svih oblika borbe protiv nepravdi!

8_MART__001313

 

DOBRODOŠLI!

>ENGLISH    >RROMANO

Dobrodošle i dobrodošli na mesto gde ćete moći svakodnevno da pratite ROMSKI ŽENSKI AKTIVIZAM, u periodu od 8. marta do 8. aprila, od Međunarodnog dana žena do Svetskog dana Roma i Romkinja.

Grupna2

Mi smo aktivistkinje 25 organizacija i inicijativa, okupljene u Romskoj ženskoj mreži.

Grupna

I ove godine, šesti put zaredom, sprovodimo kampanju Mesec romskog ženskog aktivizma koja se održava uvek u isto vreme, od 8. marta do 8. aprila. U tom periodu intenzivnije ukazujemo na probleme sa kojima se Romkinje susreću u svakodnevnom životu u Srbiji. Želimo da skrenemo pažnju javnosti i zajedno izmenimo ustaljenu sliku o nama, prepunu stereotipa i predrasuda.

Za ovih 6 godina uspele smo da utičemo na pomak i promene – od nijednog pozitivnog izveštavanja o Romkinjama i našem aktivizmu u medijima na početku, do 3 dnevno tokom poslednje kampanje!

Međutim, suočavamo se i sa sve većim poteškoćama. Smanjenje i nedostatak finansijskih sredstava utiču na rad i funkcionisanje naših grupa. Takvu situaciju smo prihvatile kao izazov! Rešene da zadržimo i održimo Mesec romskog ženskog aktivizma, kampanju smo usmerile na ovo mesto, dakle na društvene mreže i interaktivan sadržaj sa građankama i građanima naše zemlje.

Kampanju ćemo zvanično započeti uoči Međunarodnog dana žena – 7. marta, kada ćemo se okupiti i razgovarati o aktivnostima koje nas očekuju. Tada ćemo izraditi i transparente sa porukama, koje ćemo uputiti javnosti 8. marta na Maršu žena. Tu će naša Romska ženska mreža učestvovati kao deo feminističkog pokreta i pridružiti se aktivistkinjama iz cele Srbije. Pridružite nam se i vi!

https://www.facebook.com/events/1599932343577186

Dakle, vidimo se svakog dana tokom Kampanje na ovom mestu!

Eto prilike da nas bolje upoznate. :)

Pokazaćemo da mi nismo samo ponosne pripadnice romskog naroda već – i radnice, i aktivistkinje, stručnjakinje, domaćice, građanke ove zemlje! I još mnogo toga!

Predstavićemo rad naših aktivistkinja, organizacija, inicijativa kao i mnogobrojne sadržaje.

Pratite nas na Twitter-u i Facebook-u, organizovaćemo i «pričaonice» na razne teme…

Očekujemo da nam se priključite i podržite nas u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kruševacu, Pirotu, Aleksincu, Vranju, Babušnici, Vlasotincu, Beloj Palanci, Bujanovacu, Novom Bečeju, Dimitrovgradu, Lazarevacu, Leskovacu, Ljuboviji, Prokuplju, Somboru, Pančevu, Lebanu, Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici, Žablju, Ilandži, Kragujevcu, Kuršumliji…