AKTIVISTKINJE CENTRA ZA RAZVOJ OTVORENOG DRUŠTVA AGORA, BELA PALANKA

>ENGLISH   >RROMANO

Agora centar iz Bele Palanke postoji od oktobra 2012. godine, kada su se okupili aktivisti i aktivistkinje za ljudska prava iz različitih organizacija sa teritirije cele Srbije. Naša zajednička želja je da svako ima jednaku mogućnost da dostojanstveno živi i napreduje.

_DSC0894
Borimo za ljudska prava svih građana i građanki Bele Palanke, a naročito marginalizovanih grupa. Verujemo da svako zaslužuje dostojanstven život i jednaku šansu.

Promovišemo toleranciju i multikulturanost, socijalnu integraciju, inkluziju i demokratiju. Podstičemo učešće građana i građanki u razvoju naše zajednice i društva u celini. Organizujemo tribine, okrugle stolove, seminare, obuke i radionice.

Zagovaramo sistemska rešenja za probleme naše zajednice. Bavimo se istraživačkim radom i učestvujemo u medijskim kampanjama.

03
Ostvarujemo saradnju sa republičkim i lokalnim institucijama, obrazovnim ustanovama, kulturnim centrima, domovima zdravlja, centrima za socijalni rad, Nacionalnom službom za zapošljavanje. Takođe, sarađujemo i sa drugim organizacijama civilnog društva, mrežama, savezima.

06
Učestvujemo u kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma od 2010. godine. U okviru nje organizujemo različite akcije na temu rodne ravnopravnosti. Osnažujemo mlade Romkinje da se I same aktiviraju.

05
U okviru Kampanje je osmišljen i izveden ulični performans Sve ono što sam ja, u kome je igrala I naša aktivistkinja. Performans je imamo veoma pozitivne reakcije građana i građanki u mnogim gradovima Srbije u kojima je odigran i izvodio se tri godine.

pirot7

04
Mi aktivistkinje smo ponosne i na naše članove i volontere, koji podržavaju nas i ideju rodne ravnopravnosti.

 

 

logo agora centar bela palankaKontakt:

Centar   za razvoj otvorenog društva Agora

Telefon:  063 42 59 99
agoracentar@gmail.comhttps://www.facebook.com/AgoraCentar

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *