8. mart 2018. – Naši zahtevi!

Mi, žene, od Države i nadležnih institucija zahtevamo:

Svima dostupnu i besplatnu kontracepciju!

Svima dostupne i besplatne ginekološke preglede!

Da se odluka o prekidu trudnoće tiče samo nas koje trudnoću prekidamo, a ne države ili crkve! Besplatan, dostupan i
bezbedan abortus!

Da ulošci, tamponi i ostale menstrualne neophodnosti budu svima dostupne!

Da se prekine sa praksom nasilja u porodilištima, odnosno sa nepotrebnim medicinskim procedurama koje imaju opasne posledice po zdravlje žena!

Pravo na dostojanstveno održavanje trudnoće i dostojanstven porođaj!

Da poslodavci prestanu da daju otkaze trudnim ženama, porodiljama i ženama na trudničkom, a da oni kojima je to bila praksa budu kažnjeni!

Uvođenje seksualnog obrazovanja u škole kao obaveznog predmeta!

Da radimo i da za taj rad budemo plaćene dovoljno za
dostojanstven život!

Da radno vreme bude 8 sati dnevno, 40 sati nedeljno!

Da imamo pravo na 16-to časovni dnevni, dvodnevni sedmični i godišnji odmor!

Da prekovremeni rad bude plaćen i unapred najavljen!

Da plate žena i muškaraca na istim poslovima budu jednake!

Da iskoreni korupciju u Inspekciji rada i poveća broj
inspekcijskih radnica/ka, a da poslodavci omoguće rad
inspekcijskih službi u uslovima u kojima će se radnicama omogućiti da zaista kažu koji su njihovi problemi za razliku od sadašnje prakse gde šefovi prisustvuju razgovorima inspekcije sa radnicama i na taj način ih zastrašuju!

Da ukine već raširenu praksu da radnici i radnice dobijaju otkaz kao tehnološki višak, a onda se na istim radnim mestima
zapošljavaju preko agencija, za upola manju platu!

Da prestane diskriminacija žena koje se odluče da rađaju (žene koje ostanu u drugom stanju ili dobijaju otkaz, ili ih posle porodiljskog vraćaju na poslove koji su manje plaćeni)!

Da prestane diskriminacija pripadnica nesrpskih etničkih grupa, posebno Romkinja i Albanki, lezbejki i drugih
neheteroseksualnih žena i žena sa invaliditetom!

Da omogući besplatnu pravnu pomoć ženama koje su
mobingovane, diskriminisane ili dobile otkaz bez jasnog i
opravdanog razloga!

Da se omogući sindikalno organizovanje prekarnih radnica i da se u perspektivi omogući zaposlenost isključivo na neodređeno vreme i ukidanje rada na crno!

Da po hitnom postupku budu kažnjeni poslodavci koji isplaćuju zarade manje i od minimalne, ili uopšte ne isplaćuju zarade!

Da kazne za nesavesne poslodavce budu oštrije, a ne simbolične!

Da se obustavi podizanje praga godina života potrebnih za
penzionisanje žena!

Da prestanu da nas prodaju kao jeftinu radnu snagu stranim kompanijama.

Verujte ženi koja prijavljuje nasilje!

Odgovorno postupajte po prijemu svake prijave nasilja!

Povežite institucije u zaštiti žena od nasilja!