8. april – Međunarodni dan Roma i Romkinja

>ENGLISH   >RROMANO

Specijalna sednica Inkluzija Roma i Romkinja 2014/15 – rezultati i izazovi, 8. april – Međunarodni dan Roma i Romkinja

10638106_807904962612024_1803785399_n

I ove godine kampanju Mesec romskog ženskog aktivizma završavamo svečano i radno u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

08.04.2015. 12.00.29

Na Međunarodni dan Roma i Romkinja, 8. aprila, održana je sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na temu Inkluzija Roma i Romkinja 2014/15 – rezultati i izazovi.

08.04.2015. 11.48.22

Aktivistkinje Romske ženske mreže predstavile su ostvarene rezultate u prethodnoj godini, kao i druge, nama važne, teme.

08.04.2015. 12.01.02

U uvodnom obraćanju govorila je predstavnica Romske ženske mreže Slavica Vasić. Povodom značajnih tema za naš aktivizam, kao što su Dekada Roma i Romkinja na lokalnom nivou, politike suzbijanja nasilja nad ženama i inkluzivno obrazovanje prisutnima su se obratile i Radmila Zećirović, Ana Saćipović i Slavica Rakić.

08.04.2015. 12.01.18

Sednicu organizuju Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Nacionalni savet Romske nacionalne manjine i Romska ženska mreža, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *